06/2021 – Набавка мотора са уградњом и сервисом Мини утоваривача