12 нових контејнера за одлагање отпада

I Измена Плана ЈН на које се ЗЈН не примењује 2021
4. октобар 2021.
Посипач соли за трактор
5. децембар 2021.
I Измена Плана ЈН на које се ЗЈН не примењује 2021
4. октобар 2021.
Посипач соли за трактор
5. децембар 2021.

12 нових контејнера за одлагање отпада

Јавно комунално предузеће Белило Сремски Карловци обезбедило је 12 нових контејнера за одлагање отпада, запремине 1,1м3.

Исти ће бити постављени на местима где су постојећи контејнери дотрајали, као и на деловима насеља која захтевају додатне посуде за одлагање отпада, што ће осим практичног дела допринети и лепшоје естетској слици нашег дивног места.