19. августа 2022.

Usluge u oblasti hortikulture po rebalansu

Јавни позив Критеријуми за доделу уговора Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима Општи део – подаци о предмету набавке Упутство понуђачима како да […]
28. априла 2022.

I Измена Плана Јавних Набавки 2022 год

PLAN JN-28.04.2022
20. септембра 2021.

I Измена Плана Јавних набавки 2021

I Izmena Plana JN -2021
28. септембра 2021.

06/2021 – Набавка мотора са уградњом и сервисом Мини утоваривача

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju 01.11.2021. ODLUKA O DODELI UGOVORA JN 06.21 11.10.2021. Opšti deo – podaci o predmetu nabavke 28.09.2021. Javni poziv-1 28.09.2021.
4. октобра 2021.

I Измена Плана ЈН на које се ЗЈН не примењује 2021

I Izmena Plana JN bez primene ZJN 2021
6. децембра 2021.

II Измена Плана Јавних набавки 2021

II Измена Плана Јавних набавки 2021 30.11.2021