Некатегоризовано

19. августа 2022.

Usluge u oblasti hortikulture po rebalansu

Јавни позив Критеријуми за доделу уговора Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима Општи део – подаци о предмету набавке Упутство понуђачима како да […]
28. априла 2022.

I Измена Плана Јавних Набавки 2022 год

PLAN JN-28.04.2022
14. јануара 2020.

ЈКП БЕЛИЛО СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ ће одржавати саобраћајнице у зимском периоду 2019/2020.год.

Под одржавањем саобраћајница у зимском периоду подразумева се:             Организација зимске службе и вршење послова на обезбеђењу проходности путних праваца у зимском периоду (чишћење снега, посипање […]
12. фебруара 2020.

Уређење пута

Радници ЈКП ”Белило” Сремски Карловци тренутно су ангажовани на уређењу пута од чесме ”Мутица” ка индустријској зони.
12. фебруара 2020.

Проширење паркинг места

Проширење паркинг места у улици Јована Јовановића Змаја и изналажење могућности проширења паркинг места у Мажуранићевој улици.
12. фебруара 2020.

Стање дечијих игралишта

Остваривање увида у стање дечијих игралишта и поправка мобилијара на територији Сремких Карловаца.