Документи

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2022

Преузмите документ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Преузмите документ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Преузмите документ

ЗИМСКА СЛУЖБА 2021/2022

Преузмите документ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ

Преузмите документ

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Преузмите документ

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Преузмите документ

РАДНА БИОГРАФИЈА - Директор Јавног комуналног предузећа „Белило“ Сремски Карловци

Преузмите документ

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

Преузмите документ

ЦЕНОВНИК ЗА 2022. ГОДИНУ

Преузмите документ

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ НАЧИНА ПЛАНИРАЊА И СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПАКА НАБАВКИ И ПРАЋЕЊА ИЗВРШЕЊА УГОВОРА О НАБАВКАМА

Преузмите документ