ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈКП "БЕЛИЛО"СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

Преузмите документ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ за 2019 годину

Преузмите документ


РАДНА БИОГРАФИЈА - Директор Јавног комуналног предузећа „Белило“ Сремски Карловци

Преузмите документ

Решење о давању сагласности за програм пословања 2024

Преузмите документ

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ НАЧИНА ПЛАНИРАЊА И СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПАКА НАБАВКИ И ПРАЋЕЊА ИЗВРШЕЊА УГОВОРА О НАБАВКАМА

Преузмите документ


Статистички извештај за 2022 годину

Преузмите документ

Биланс успеха за 2022 годину

Преузмите документ

НАПОМЕНЕ УЗ РЕДОВАН ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2022. ГОДИНУ

Преузмите документ

Одлука - Кориговани финансијски извештај ЈКП ”БЕЛИЛО” Сремски Карловци ѕа 2022 годину.

Преузмите документ

РЕДОВНИ ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2022. ГОДИНУ И ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

Преузмите документ

ОДЛУКА О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈКП " БЕЛИЛО"СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ из 2018 године.

Преузмите документ