Jавне набавке

19. августа 2022.

Usluge u oblasti hortikulture po rebalansu

Јавни позив Критеријуми за доделу уговора Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима Општи део – подаци о предмету набавке Упутство понуђачима како да […]
28. априла 2022.

I Измена Плана Јавних Набавки 2022 год

PLAN JN-28.04.2022
18. марта 2022.

05/2022-Багер-радна машина

Javni poziv 25.02.202 2 Opsti podaci o predmetu  JN 05.2022 25.02.2022 odluka o dodeli ugovora bager 11.03.2022 Obaveštenje o dodeli ugovora 18.03.2022         […]
23. фебруара 2022.

07/2022- Услуге у области хортикултуре

Javni poziv 01.02.2022  Opsti deo – podaci o predmetu nabavke JN 07.22 01.02.2022 Odluka o dodeli ugovora-07-2022 11.02.2022 Obaveštenje o dodeli ugovora 23.02.2022  
22. фебруара 2022.

01/2022- Со за посипање путева у зимским условима

Javni poziv 28.01.2022 Opsti deo podaci o predmetu nabavke 28.01.2022 Odluka o dodeli ugovora 11.02.2022 Obaveštenje o dodeli ugovora 22.02.2022
20. јануара 2022.

План ЈН са применом закона 2022

Plan JN sa primenom ZJN-2022 20.01.2022
20. јануара 2022.

План ЈН без примене закона 2022

Plan JN bez primene ZJN- 2022 20.01.2022 godine
16. децембра 2021.

04/2021-Камион аутосмећар

JAVNI POZIV 14.07.2021 TEHNICKI OPIS – BELILO 14.07.2021 Ispravka – obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama  09.08.2021 Obaveštenje o podnetom ZZZP 23.08.2021 Ispravka – obaveštenje o […]
6. децембра 2021.

II Измена Плана Јавних набавки 2021

II Измена Плана Јавних набавки 2021 30.11.2021
4. октобра 2021.

I Измена Плана ЈН на које се ЗЈН не примењује 2021

I Izmena Plana JN bez primene ZJN 2021
28. септембра 2021.

06/2021 – Набавка мотора са уградњом и сервисом Мини утоваривача

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju 01.11.2021. ODLUKA O DODELI UGOVORA JN 06.21 11.10.2021. Opšti deo – podaci o predmetu nabavke 28.09.2021. Javni poziv-1 28.09.2021.
20. септембра 2021.

I Измена Плана Јавних набавки 2021

I Izmena Plana JN -2021