ЈКП “БЕЛИЛО” СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ ће одржавати саобраћајнице и у зимском периоду 2020/2021.год.

Обавештење о одвозу отпада и наплати паркирања за време празника
31. децембра 2020.
Обавештење 16.03.2021.године-Зелена пијаца
16. марта 2021.
Прикажи све

ЈКП “БЕЛИЛО” СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ ће одржавати саобраћајнице и у зимском периоду 2020/2021.год.

ЈКП “Белило” Сремски Карловци ће као и до сада одржавати саобраћајнице у зимском периоду 2020/2021.год., а на основу Плана организације рада ЈКП “Белило” на одржавању саобраћајница у зимском периоду 2020/2021.године.

Под одржавањем саобраћајница у зимском периоду подразумева се:

            Организација зимске службе и вршење послова на обезбеђењу проходности путних праваца у зимском периоду (чишћење снега, посипање коловоза сољу, механизацијом, као и ручно уклањање снега) и посипање сољу на појединим местима: платои, пролази порад објеката, где је механизацијом приступ онемогућен.

            Организација рада вршиће се према утврђеним приоритетима.

 ТРАЈАЊЕ ЗИМСКЕ СЕЗОНЕ:

Планиран почетак рада зимске службе је 01.11.2020. године,  а завршетак 31.03.2021. године. Планирано ангажовање механизације и материјално -техничких средстава у зимској служби је 24 часа.

До почетка рада зимске службе, извршиће се контрола припремљености механизације и материјално – техничких средстава.

Приликом израде овог плана примењена су три основна принципа:

  1. Одрађени су приоритети путних праваца у смислу начина и нивоа одржавања
  2. Метереолошки услови одређују степен мобилности тј. обим средстава и ниво ангажовања – дежурстава.
  3. Припремљеност механизације и материјално – техничких средстава за рад у зимским условима.
Руководилац зимске службе : Лазар Павловић, тел.064/365-2738