ЈКП БЕЛИЛО СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ ће одржавати саобраћајнице у зимском периоду 2019/2020.год.

Уређење пута
12. фебруар 2020.
Уређење пута
12. фебруар 2020.

ЈКП БЕЛИЛО СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ ће одржавати саобраћајнице у зимском периоду 2019/2020.год.

Под одржавањем саобраћајница у зимском периоду подразумева се:

            Организација зимске службе и вршење послова на обезбеђењу проходности путних праваца у зимском периоду (чишћење снега, посипање коловоза сољу, механизацијом, као и ручно уклањање снега) и посипање сољу на појединим местима: платои, пролази порад објеката, где је механизацијом приступ онемогућен.

            Организација рада вршиће се према утврђеним приоритетима.

 

– ТРАЈАЊЕ ЗИМСКЕ СЕЗОНЕ

Планиран почетак рада зимске службе је 01.11.2019. године,  а завршетак 31.03.2020. године. Планирано ангажовање механизације и материјално -техничких средстава у зимској служби је 24 часа.

До почетка рада зимске службе, извршиће се контрола припремљености механизације и материјално – техничких средстава.

Приликом израде овог плана примењена су три основна принципа:

  1. Одрађени су приоритети путних праваца у смислу начина и нивоа одржавања
  2. Метереолошки услови одређују степен мобилности тј. обим средстава и ниво ангажовања – дежурстава.
  3. Припремљеност механизације и материјално – техничких средстава за рад у зимским условима.