САКУПЉАЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА, ЊЕГОВО ОДВОЖЕЊЕ И БЕЗБЕДНО ОДЛАГАЊЕ.