Mашинa за сечење бетона и самоходни гурајући ваљак

04/2021-Камион аутосмећар
16. децембра 2021.
План ЈН без примене закона 2022
20. јануара 2022.
Прикажи све

Mашинa за сечење бетона и самоходни гурајући ваљак

Јавно комунално предузеће “Белило” набавило је машину за сечење бетона и самоходни гурајући ваљак. Обе машине набављене су ради квалитетнијег обављања делатности везано за поправку и одржавање путне мреже, која је поверена предузећу.