ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ:

  • чишћење асфалтних, бетонских и  других површина јавне намене
  • прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина
  • пражњење посуда за отпатке.