Вести

31. децембра 2020.

Обавештење о одвозу отпада и наплати паркирања за време празника

ОБАВЕШТЕЊЕ ЈКП „Белило“  обавештава грађане Сремских Карловаца да 07.01.2021. године неће вршити одношење смећа у реону који је предвиђен за тај дан (четвртак). Исто ће се […]
15. октобра 2020.

Уређење аутобуског стајалишта у ул.Карловачких ђака

ЈКП „Белило“ Сремски Карловције поставило аутобуско стајалиште у ул.Карловачких ђака испред броја 50. Исто је поплочано бехатоном између ивичњака тротоара и коловоза у дужини од 3,5м […]
26. априла 2022.

Јавно комунално предузеће “Белило” Сремски Карловци набавило је нови багер – вишенаменску рану машину.

Набавка багера је, након набавке недавно купљеног новог доставног возила, била од изузетне важности за ЈКП „Белило“ Сремски Карловци. Било је неопходно превазићи потешкоће приликом обављања […]
28. априла 2022.

I Измена Плана Јавних Набавки 2022 год

PLAN JN-28.04.2022
19. августа 2022.

Usluge u oblasti hortikulture po rebalansu

Јавни позив Критеријуми за доделу уговора Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима Општи део – подаци о предмету набавке Упутство понуђачима како да […]