12. фебруар 2020.

Проширење паркинг места

Проширење паркинг места у улици Јована Јовановића Змаја и изналажење могућности проширења паркинг места у Мажуранићевој улици.
14. јануар 2020.

ЈКП БЕЛИЛО СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ ће одржавати саобраћајнице у зимском периоду 2019/2020.год.

Под одржавањем саобраћајница у зимском периоду подразумева се:             Организација зимске службе и вршење послова на обезбеђењу проходности путних праваца у зимском периоду (чишћење снега, посипање […]