Зимска служба 2024. године

Usluge u oblasti hortikulture po rebalansu
19. август 2022.
Редовно одржавање путног правца Занош-Дунав
12. март 2024.
Usluge u oblasti hortikulture po rebalansu
19. август 2022.
Редовно одржавање путног правца Занош-Дунав
12. март 2024.

Зимска служба 2024. године

Под одржавањем саобраћајница у зимском периоду подразумева се:
       Организација зимске службе и вршење послова на обезбеђењу проходности путних
праваца у зимском периоду (чишћење снега, посипање коловоза сољу, механизацијом, као
и ручно уклањање снега) и посипање сољу на појединим местима: платои, пролази порад
објеката, где је механизацијом приступ онемогућен.
            Организација рада вршиће се према утврђеним приоритетима.
 
– ТРАЈАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ
Почетак рада зимске службе је 01.11.2023. године,  а завршетак 31.03.2024. године.
Планирано ангажовање механизације и материјално -техничких средстава у зимској
служби је 24 часа.
Пре почетка рада зимске службе, извршена је контрола припремљености механизације и
материјално – техничких средстава.
Приликом израде плана примењена су три основна принципа:
1. Одрађени су приоритети путних праваца у смислу начина и нивоа одржавања
2. Метереолошки услови одређују степен мобилности тј. обим средстава и ниво
ангажовања – дежурстава.
3. Припремљеност механизације и материјално – техничких средстава за рад у зимским
условима.